Katiuskas é unha asociación de carácter non lucrativo que traballa a través de diferentes técnicas artísticas para o fomento da educación ambiental e a xustiza social para promover o cambio.

Katiuskas xurde á consecuencia da inquedanza de varias persoas que, vindo de ámbitos diferentes como son o social e o medioambiental, atopábamos un valeiro na oferta cultural de proxectos que integrasen os dous ámbitos anteriormente mencionados. Así xurde unha alianza inicial para traballar con menores e nenos/as en risco de exclusión social en torno a temas de educación ambiental, que mais tarde tomaría o nome de Katiukas e se constituiría como asociación a finais do 2015.

Dende aquela comezamos a nosa vagaxe xuntas, desenrolando a nosa andaina en torno á creación de obras de títeres, obradoiros e diversos proxectos, que nos axuden a transmitir aos/as demáis, sexan nenos/as ou adultos/as, a importancia dun coidado integral dos ámbitos tanto culturais, ambientais e sociais, entendendo todos eles como partes imprescindibles e  interconectadas da vida das persoas.